Baanregelement

BAANREGLEMENT ALGEMENE INFORMATIE:
 • Het bospalviljoen is open: dit betekent, dat gebruik kan worden gemaakt van alle buitenbanen, het sanitair in de hal en indien nodig de kleedaccommodatie.
 • In de hal is een telefoon aanwezig. Voor noodgevallen 0 112.
 • De kantine is open: dit betekent, dat de barbezetting is geregeld. Er kan gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten op het park en in het bospalviljoen.
 • Bij het betreden van het park worden aanwijzigingen van Parkbeheer altijd opgevolgd.
 • Het park kent 9 buitenbanen, waarvan 5 gravel- en 4 kunstgrasbanen.
 • Competitiespelers mogen geen banen afschrijven op de dag, waarop ze competitie spelen.
 • Indien nodig zijn de banen 6 en 7 voor de tennisleraren. Baan 9 is de jeugdbaan.
 • Introductie van niet-leden is in beperkte mate mogelijk e.e.a. onder de volgende voorwaarden. Voordat er gespeeld wordt: - aan de bar is een introductiepasje verkrijgbaar tegen betaling van € 3,-- voor senioren en € 1,50 voor junioren (naam noteren in boek). - 's avonds na 18.00 uur op maandag t/m vrijdag is introductie niet toegestaan. - Een en dezelfde persoon mag maximaal 3x per jaar worden geïntroduceerd. - bij drukte kan introductie op andere tijden ook worden geweigerd.
 • Zoekgeraakte pasjes vernieuwen kost € 10,00, e.e.a. te regelen met de secretaris of ledenadministratie.
BANEN BESCHIKBAARHEID EN OPENINGSTIJDEN:
 1. De buitenbanen zijn in principe geopend: Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 23.00 uur Zaterdag en zondag van 08.30 uur – 21.00 uur
 2. De openingstijden van het Bospaviljoen zijn in principe: Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 12.00 uur, van 14.00 uur – 17.00 uur en van 19.00 uur – 23.00 uur. Zaterdag van 10.00 uur – 18.00 uur Zondag van 10.00 uur – 17.00 uur

  Tijdens competitiedagen is de kantine geopend van 08.30 uur – 23.00 uur Tijdens vakanties gelden andere openingstijden (zie hiervoor het publicatiebord). Het open zijn van de kantine is afhankelijk van de discipline van de vrijwilligers.
 3. De zondagcompetitie start de tweede week in april en duurt 7 weken. De zaterdagcompetitie start de eerste tweede in april en duurt eveneens 7 weken. De dinsdagcompetitie start de tweede dinsdag in april en duurt 7 weken. De competitie begint op zondag en op zaterdag voor de jeugd om 9.00 uur. Voor de seniorenteams op zondag om 10.00 uur en op zaterdag in principe om 13.00 uur. Bij een druk thuisprogramma mag op zaterdag vanaf 10.00 uur worden gestart. Alle banen zullen worden bespeeld. Op dinsdag start de damescompetitie om 10.00 uur gebruik 4/6 banen.
 4. Overige competities: Zomerrecreatie-tennis: op maandag van mei t/m augustus. Van 12.00 uur - 14.30 uur gebruik 2 banen. Minitennis: op woensdag van april t/m mei. Van 14.00 uur - 18.00 uur gebruik 4 banen. Zomeravondcompetitie: op woensdag van half mei t/m eind juni. Van 19.00 uur - 23.00 uur gebruik 4/5 banen. Nazomercompetitie: op maandag in augustus van 12.00 uur – 15.00 uur gebruik 2 banen. Herfstcompetitie: op zaterdag in september en oktober van 13.00 uur – 17.00 uur gebruik 2 banen.
 5. Tijdens het openings- en slottoernooi kan de toernooicommissie afhankelijk van de Versie 1.4 18 mei 2007 deelname alle buitenbanen gebruiken. Bij overige een-dags toernooien kunnen 6 banen worden gebruikt. Er zal 1 baan beschikbaar zijn voor recreanten als de toernooi planning dit toelaat.
 6. Voor de overige toernooien en de clubkampioenschappen wordt de baanverdeling aangegeven op het publicatiebord in de hal. Er zal 1 baan beschikbaar zijn voor recreanten als de toernooiplanning dit toelaat.
 7. Voor de competitietraining worden géén aparte banen beschikbaar gesteld. Gespeeld wordt met het normale afschrijfreglement. Uitzondering geldt alleen voor de selectieteams. De trainingstijden worden op het publicatiebord aangegeven.
 8. De banen zijn voor senioren en junioren beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 18.00 uur: Voor senioren geldt dat 7 banen kunnen worden bespeeld. 2 banen zijn beschikbaar voor de tennisleraren (banen 6 en 7) Vanaf 18.00 uur – 23.00 uur geldt: Junioren 1 baan, senioren 5 banen, 1 wisselbaan senioren/junioren. Op zaterdag en zondag vanaf 08.30 uur – 21.00 uur Junioren 2 banen, senioren 6 banen,1 wisselbaan senioren/junioren. Wanneer de jeugdbanen niet bespeeld worden door de junioren mogen de senioren deze banen bespelen tot er een juniorspeler zich voor die baan meldt andersom natuurlijk ook. Normale afhangregels worden wel in acht genomen.
 9. Dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er rommelpotavond voor de senioren. Baanverdeling vindt plaats door de organisator van de rommelpot. Voor recreanten wordt baan 1 vrij gehouden. Voor junioren wordt baan 9 vrijgehouden. Wanneer de jeugdbaan niet bespeeld wordt door junioren mag er gebruikt van worden gemaakt. Op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur is er rommelpot voor dames en heren met speelsterkte 7/8/9. Gespeeld wordt met het normale afschrijfreglement. Op donderdagmorgen vanaf 9.00 uur is er rommelpot voor dames en heren met speelsterkte 4/5/6. Gespeeld wordt met het normale afschrijfreglement.
 10. De baanverdeling voor de tennisleraren, competitieteams ect. wordt aangegeven op het publicatiebord of bij het afschrijfbord. In principe zijn er 2 kunstgrasbanen(zomer) (banen 6 en 7)) beschikbaar voor de tennisleraren. In de winterperiode is er 1 kunstgrasbaan beschikbaar( baan 6 ). Indien er meer lescapaciteit nodig is wordt in overleg met het bestuur een baan beschikbaar gesteld. De overige trainingen( selectie, knltb,etc) mogen maximaal tot 19.00 uur duren en worden op gravel gegeven.
BANEN EN ONDERHOUD:
 1. Op de gravelbanen mag niet met kunstgrasschoenen gespeeld worden. Ook loop- cq. profielschoenen mogen niet op gravel gebruikt worden. Op de kunstgrasbanen mag niet met gravelschoenen gespeeld worden. Voorkomen moet worden dat er gravel op het kunstgras komt. Aangeraden wordt om i.v.m. blessurepreventie en de mobiliteit op het kunstgras speciale schoenen te gebruiken. Laat je hierover informeren bij Tenniszaken.
 2. Op de gravelbanen mag bij nachtvorst niet gespeeld worden. De kunstgrasbanen mogen niet bespeeld worden als er sneeuw op ligt.
 3. De gravelbanen dienen na het spelen altijd te worden gesleept. Volg hierbij de aanwijzingen van Parkbeheer, en de instructies aan het hek op Versie 1.4 18 mei 2007
 4. De banen dienen schoon te blijven. Neem je eigen afval mee en deponeer deze op de daarvoor bestemde plaatsen. Neem geen stoelen van het terras mee naar de baan, anders dan door Parkbeheer is aangegeven. Laat de stoelen staan op de plek zoals deze staan of plaats deze na afloop van de wedstrijd terug. Dit in verband met sproeien.
 5. Schakel de baanverlichting uit, wanneer je als laatste de banen verlaat. De schakeldoos bevindt zich in de hal naast het publicatiebord.
BANEN EN AFSCHRIJFREGLEMENT:
 1. Spelregels voor het afschrijven van een baan

  Er kan naar eigen voorkeur gespeeld worden op gravel of op kunstgras. De gekozen baansoort wordt vervolgens afgehangen door gebruik te maken van de klok.

  Het bespelen van een baan is alleen toegestaan nadat die baan door de betreffende spelers is afgeschreven met geldige pasjes van de betrokken spelers.

  Afschrijven kan alleen door op het park aanwezige spelers.

  Het is verboden op een pasje van een ander te spelen.

  Afgeschreven kan worden voor een speelperiode van 30 minuten voor enkelspel of spel met 3 spelers of 45 minuten voor een dubbelspel. Wedstrijden uit de laddercompetitie mogen 1 uur duren.

  Wordt de gekozen baan op dat moment niet bespeeld dan valt de op het klokbord in te stellen tijd samen met het tijdstip van afschrijving. Reserveren van de baan door een speler om op een later tijdstip te spelen is niet toegestaan.

  Wordt de baan wel bespeeld; er is dus reeds afgehangen, dan wordt uitgegaan van de daarop vermelde tijd en vervolgens daarbij de speelduur opgeteld van het spelende team. Blijkt het op deze wijze verkregen tijdstip reeds voorbij te zijn dan kan gehandeld worden als bij een niet bespeelde baan.

  De door de spelers op het klokbordje aan te brengen klokinstelling geeft het tijdstip aan waarop de afgeschreven baan betreden kan worden.

  Eerst worden die banen afgeschreven van de gekozen baansoort, waarop niet wordt gespeeld. Indien alle banen van de gekozen baansoort bezet zijn, dienen eerst de banen te worden afgeschreven, die gedurende meer dan een speelperiode zijn bespeeld door dezelfde spelers.

  Bij een gelijk aantal periodes worden eerst de enkelspelen afgeschreven.

  Wordt u niet afgeschreven dan kunt u rustig doorspelen. Verstelling van de instelling van uw klokbordje is niet toegestaan.

  De klokinstelling geschiedt altijd op basis van de klok bij het afschrijfbord. Er dient aansluitend te worden afgehangen.

  Als het druk is kan er alleen gedubbeld worden (druk = alle banen worden bespeeld en voor alle banen is een afschrijving aanwezig).

  Na het spelen dienen de afschrijfpasjes onmiddellijk van het bord verwijderd te worden. Vergeet je pasje niet mee te nemen