Vrijwilligerswerk bij Tepci

Beste (nieuwe) leden van Tepci en ouders van jeugdleden,

Achter de schermen wordt altijd druk gewerkt om Tepci draaiende te houden.
Eén van de belangrijke zaken die altijd moet gebeuren is de inventarisatie van de diverse vrijwilligersactiviteiten en met name die van de bardiensten.

Nieuwe leden ontvangen een Vrijwilligersformulier en dienen dit ingevuld op te sturen naar de ledenadministratie. Bestaande leden ontvangen een Wijzigingsformulier (aan het einde van het seizoen) en dienen dit vòòr 1 december ingevuld op te sturen naar de ledenadministratie (alleen insturen bij wijzigingen voor het daarop volgende jaar).
Indien wij geen wijzigingsformulier hebben ontvangen, gaan we er vanuit dat het volgende jaar dezelfde werkzaamheden worden verricht (of dat de vrijwilligersbijdrage wordt betaald).

Ook de ouders van jeugdleden krijgen een Vrijwilligersformulier, met het verzoek of de ouders ook vrijwilligerswerkzaamheden voor Tepci willen verrichten (dit is geen verplichting).

De insteek is dat iedereen minimaal 20 uur vrijwilligerswerk doet voor de vereniging.  Voor bardienst-medewerkers betekent dit 4 diensten. Voor competitieleden:  5 bardiensten (4 basis bardiensten en 1 competitiebardienst), waarvan alleen de 4 basis bardiensten afkoopbaar zijn.

De bardienstmedewerkers kunnen zelf hun bardiensten invullen op KNLTB Afhangbord. Indien zij dit achterwege laten, deelt de roosteraar ze in.

Als u van vrijwilligerswerk afziet, dan dient u € 60 te betalen.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur
Willem Pijpers
Voorzitter Parkzaken

—————————————————————————————————————————–

U kunt het ingevulde formulier sturen naar:
Ledenadministratie Tepci
tav Anna-Marie Wuite
U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar: [email protected]

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier-vrijwilligerswerk-voor-2020.doc